Szkolenie dla testerów

Naszym celem, jest przekazanie kompleksowej wiedzy praktycznej i teoretycznej uczestnikom szkolenia a także przygotowanie do certyfikacji w zakresie testowania ISTQB. Oferujemy szkolenie pozwalające początkującym zapoznać się z podstawami testowania oprogramowania, a zaawansowanym uporządkować posiadaną wiedzę.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

Do kogo skierowane jest nasze szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do osób stawiających pierwsze kroki w testowaniu lub posiadających fragmentaryczną wiedzę w tym zakresie. W szkoleniu mogą także uczestniczyć osoby zawansowane pragnące znaleźć punkt odniesienia dla swojej wiedzy, jak również osoby kierujące zespołami testowymi i projektowymi chcące uzyskać zrozumienie zasad funkcjonujących w obszarze testowania, dla skuteczniejszego zarządzania tym zakresem projektu.

Jakimi metodami przeprowadzane jest szkolenie?

Zakres szkolenia: